אמ.קיי.סופט מערכות
מספקים פתרונות מחשוב החל משנת 1995

רשתות תקשורת

ייעוץ והקמת רשתות תקשורת. כולל:
כמתואר בדף הבית, אנו מעדיפים לבסס את פתרונותינו על Linux.

שרותי תמיכה

שירותי תמיכה ברשתות תקשורת, שרתים ובתוכנות סטנדרטיות.

השירותים ניתנים תמורת תשלום חודשי עבור כל חודש תמיכה, ללא צורך בהתחייבות לתקופת זמן ארוכה.